Vrijwilligers

1. Organisatie

Naam Tc De Nethe
Adres Bevrijdingslaan 96  –  2450 Meerhout
Tel.nr 014/30.86.91
e-mail info@denethe.be
Onbaatzuchtige Doelstelling Tennisclub
Juridisch statuut VZW

2. Verzekeringen

Waarborgen Meer info op Tennisvlaanderen
Maatschappij Ethias
Polisnummer 45.038.835


Bijkomende verzekering aansprakelijkheid van bedrijfsleiders/bestuurders

Waarborgen Bestuurdersaansprakelijkheid
Maatschappij Ethias
Polisnummer 45.442.078

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgelegde maxima) volgens excel-sheet bijgehouden door Kris Ceustermans.  Info te bekomen via kris@denethe.be Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Informatie over de vrijwilligerswet eveneens aldaar te bekomen. Een duidelijke brochure van de Vlaamse Sportfederatie met uitleg over de nieuwe wet, inclusief de inhoud van artikel 10, is te verkrijgen bij Kris Ceustermans of hij kan u de electronische versie doorsturen die eveneens op het net te vinden is (google op “vrijwilligers brochure vlaamse sportfederatie”).

4. Activiteiten

De uitvoering van de vrijwilligersactiviteit gebeurt zonder enige verplichting of gezag vanwege de organisatie en geeft bijgevolg ook geen aanleiding tot enig bezoldiging.

5. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekersvroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte ( of voor een parlementaireonderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet henverplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf vanacht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderdfrank”.